Arctiko - Đan Mạch

Hang Arctiko Logo

https://www.arctiko.com/

ARCTIKO - Thương hiệu tủ lạnh bảo quản mẫu - Tủ lạnh âm sâu hàng đầu thế giới đến từ Đan Mạch.
Với tiêu chí thiết kế đơn giản và sáng tạo không ngừng Arctiko thật sự là giải pháp tuyệt vời cho nhu cầu bảo quản mẫu và làm lạnh ân sâu được tin tưởng sử dụng phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới.

Sản phẩm đang được cập nhật