Hãng Bosch

https://www.bosch.com/

Tập đoàn Bosch là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu trên toàn cầu. Nó sử dụng khoảng 402.600 cộng sự trên toàn thế giới (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021). Công ty đạt doanh thu 78,7 tỷ euro vào năm 2021. Hoạt động của công ty được chia thành 4 lĩnh vực kinh doanh: Giải pháp di động, Công nghệ công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Năng lượng và Công nghệ xây dựng. Là nhà cung cấp IoT hàng đầu, Bosch cung cấp các giải pháp sáng tạo cho ngôi nhà thông minh, Công nghiệp 4.0 và di động được kết nối. Bosch đang theo đuổi tầm nhìn về tính di động bền vững, an toàn và thú vị. Nó sử dụng kiến thức chuyên môn về công nghệ cảm biến, phần mềm và dịch vụ, cũng như đám mây IoT của riêng mình, để cung cấp cho khách hàng các giải pháp miền chéo, được kết nối từ một nguồn duy nhất. Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Bosch là tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống kết nối với các sản phẩm và giải pháp có chứa trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc đã được phát triển hoặc sản xuất với sự trợ giúp của tập đoàn. Bosch nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới bằng các sản phẩm và dịch vụ mang tính sáng tạo và khơi dậy nhiệt huyết. Nói tóm lại, Bosch tạo ra công nghệ “Được phát minh cho cuộc sống”.

Chúng tôi được thúc đẩy bởi mong muốn phát triển các sản phẩm “Được phát minh cho cuộc sống”, khơi dậy nhiệt huyết, cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Tuyên bố sứ mệnh “Chúng tôi là Bosch” của chúng tôi phản ánh điều này. Nó tóm tắt các giá trị của chúng tôi, thế mạnh của chúng tôi và định hướng chiến lược của chúng tôi.

Sứ mệnh dựa trên bảy giá trị trung tâm, định hình nên văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi - từ việc tập trung vào tương lai và thu nhập cho đến sự đa dạng văn hóa. Trách nhiệm và tính bền vững là một phần của bộ giá trị này và do đó là hành động của chúng tôi.


Sản phẩm đang được cập nhật