Công Ty TNHH Xuất Nhâp Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế (STECH) - MST : 0107469877

IKA - Đức

www.ika.com

IKA là nơi mọi người biến tầm nhìn thành hiện thực.

Khi lịch sử công ty của IKA bắt đầu vào năm 1910, Trung Quốc chưa trở thành nước Cộng hòa Nhân dân và từ "toàn cầu hoá" chưa tồn tại.

Ngày nay, tập đoàn IKA đã có hơn 800 nhân viên tại tám địa điểm trên bốn châu lục và tự hào phục vụ khách hàng như BASF, Bayer hay Procter & Gamble. Chúng tôi là công ty dẫn đầu thị trường thế giới trong hầu hết các nhóm sản phẩm và là một ví dụ điển hình cho sự phát triển và tăng trưởng. Hoặc như khẩu hiệu mới của chúng tôi thể hiện: "IKA - Được thiết kế để làm việc một cách hoàn hảo".