tủ bảo quản vacxin-máu-thuốc haier hyc-260

Tủ Bảo Quản Thuốc-Vacxin-Máu Haier HYC-260 Dạng Đứng 260 Lít

— hoặc —