tủ an toàn sinh học cấp 2 labtech  LCB-0153B-A2 và LCB-0103B-A2

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2 Labtech LCB-SeriesB-A2

— hoặc —