Công Ty TNHH Xuất Nhâp Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế (STECH) - MST : 0107469877

Kính hiển vi Olympus

Kính hiển vi Olympus chính hãng được sản xuất (lắp ráp) tại Philippines, Trung Quốc.