Phương pháp tinh gọn thiết kế phòng thí nghiệm

09/03/2020
Phương pháp tinh gọn thiết kế phòng thí nghiệm

Khái niệm tinh gọn phòng thí nghiệm 

      Phòng thí nghiệm tinh gọn là một phương pháp quản lý và tổ chức bắt nguồn từ các nguyên tắc sản xuất tinh gọn – về cơ bản, điều khiển sự tối ưu hóa quy trình. Phòng thí nghiệm tinh gọn tập trung vào việc cung cấp kết quả theo cách hiệu quả nhất, về chi phí và/hoặc tốc độ, bằng việc sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất.

Phương pháp tinh gọn thiết kế phòng thí nghiệm

- Những lợi ích của việc thực hiện và duy trì phương pháp phòng thí nghiệm tinh gọn hiệu quả là:

+ Các quy trình trong phòng thí nghiệm được xác định, cấu trúc và kiểm soát tốt hơn

+ Mang lại hiệu suất có thể dự đoán và đồng nhất hơn cho phòng thí nghiệm

+ Hiểu rõ công suất của phòng thí nghiệm và các yêu cầu về nguồn lực

+ Năng suất và hiệu quả tăng đáng kể

+ Giảm thời gian chờ hàng

+ Giảm chi phí

+ Giảm mức công việc đang thực hiện (WIP)

+ Cải thiện khả năng đúng ngay lần đầu tiên (RFT)

+ Hỗ trợ tốt hơn cho nhân viên phòng thí nghiệm

+ Văn hóa quản lý hiệu năng chủ động và cải thiện liên tục

+ Dịch vụ khách hàng tốt hơn

- Thuật ngữ ‘tinh gọn’ và ‘sản xuất tinh gọn’ lấy cảm hứng từ thành công trong sản xuất công nghiệp, việc hiểu và thực hiện các nguyên tắc tinh gọn đã lan tỏa vào nhiều lĩnh vực, với mục đích loại bỏ sai sót, giảm sự chậm trễ, giảm chi phí, và cải thiện chất lượng tổng thể của sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Đạt được các lợi ích kinh doanh bằng cách xây dựng văn hóa cải tiến liên tục, từ khách hàng đến nhà phân tích, sử dụng các ý tưởng mới và sáng tạo, khuyến khích sự biến đổi về tư duy cũng như hành vi trong phòng thí nghiệm nhằm duy trì ảnh hưởng.

- Nội thất phòng thí nghiệm tinh gọn không thể không kể đến bàn thí nghiệm làm việc hiện được cung cấp bởi cty chúng tôi. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bình luận
Thiết kế để tối ưu và tiết kiệm thì cần các tiêu chí nào cụ thể ạ,em cũng đang học bên mảng này nên cần chi tiết hơn ạ