Công Ty TNHH Xuất Nhâp Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế (STECH) - MST : 0107469877

Velp - Ý

www.velp.com

Được thành lập vào năm 1983, VELP Scientifica ngày nay là một nhà cung cấp phát triển các công cụ phân tích và giải pháp đã được thực hiện một tác động trên các thị trường trên toàn thế giới với các sản phẩm nổi tiếng của Ý